Ερευνητικός Άξονας 1
Η ΕΕ στο διεθνές σύστημα

Επιβλέποντες: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Βοσκόπουλος, Επίκουρη Καθηγήτρια Μπέλλου Φωτεινή

Μάρθα Συμεωνίδου: 1 Η Ευρωπαϊκή Ένωσης ως παγκόσμιος δρων: εσωτερική και εξωτερική διάσταση ασφάλειας Κυριάκος Λευκόπουλος: 2. Από την ΚΕΠΠΑ στην ΕΥΕΔ Δέσποινα Δαμιανίδου: 3 Ευρωπαϊκές και Διατλαντικές ΑμυντικΈς Προκλήσεις

Ερευνητικός Άξονας 2
Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος

Αγγελική Ρούσσου: 1 Δημοσιονομική Ένωση της ΕΕ
Κορνηλία Βικελίδου, Παναγιώτης Μουμτσάκης: 2 Τραπεζική Ένωση της ΕΕ και Διαρθρωτική Μεταρρύθμιση των Τραπεζών της ΕΕ Μαρία Κιλινκαρίδου, Φώτης Κοκκίνης, Ευαλμπία Στογιάννη: 3 Ρύθμιση και εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

Ερευνητικός Άξονας 3
Ανάπτυξη της ΕΕ

Επιβλέπων: Καθηγητής Χρήστος Νίκας

Νικόλαος Πιας: 1 Βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη
Αθηνά Μπαβέλη: 2 Επενδυτικό Πλάνο για την Ευρώπη (Juncker Plan) Ηρακλής Μήτσης: 3 Προκλήσεις για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην ΕΕ και συγκρίσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Ερευνητικός Άξονας 4
Συνταγματικές αξίες, δικαιώματα και ιθαγένεια

Επιβλέπουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Αναγνωστοπούλου

 Μαριάννα Αναστασοπούλου, Ερίντα Γκόγκα: 1 Ο ρόλος της ΕΕ στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Δημήτρης Καλούτσικος, Μάρθα Συμεωνίδου, Σοφία Κυραμπαλίδου: 2 Ενίσχυση των δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ιθαγένειας Ηρακλεία Γιαννάκου: 3 Τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών στην ενωσιακή έννομη τάξη Χριαστιάννα Θεοδωράκη- Βρουβάκη, Ιωάννα Τσάτσε: 4 Ισότητα και κοινωνικός αποκλεισμός στην ΕΕ

Ερευνητικός Άξονας 5
Πολιτικές εκπαίδευσης και έρευνας της ΕΕ

Επιβλέποντες: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Καθηγητής Δημήτριος Σκιαδάς

Σοφία Σαριδάκη: 1 Εμπόδια στην ερευνητική πολιτική της ΕΕ και στην κινητικότητα των ερευνητών
Αικατερίνη Αλεξανδρίδη, Ανδρέας Ρέντζης: 2 Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος και Δια Βίου Μάθηση Ζαρκάδα Ιωάννα: 3 Πολιτική για τη νεολαία, Youth guarantee και απασχόληση στην ΕΕ