Θερινή ακαδημία, 8-11 Ιουλίου 2016
11/06/2016
Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
06/12/2016

Θερινή ακαδημία, Αύγουστος 2016

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ!!!

Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ:  http://afroditi.uom.gr/jmc/?p=2143

Το θερινό σχολείο για την “Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη”, το  οποίο διοργανώθηκε από την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  , θα  διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τις 26  Αυγούστου έως τις 30 Αυγούστου 2016.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα αγγλικά από ακαδημαϊκούς  με υψηλή εξειδίκευση από  ολόκληρη την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν  3 εξωσχολικά ECTS. Το  ακαδημαϊκό καθημερινό πρόγραμμα -το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα-  λαμβάνει χώρα κάθε απόγευμα από τις 14.30 έως τις 21.30 και το Σαββατοκύριακο, από τις 11.00 έως τις 19.00 το Σάββατο και τις 15.00-21.45 την Κυριακή.

Το θερινό σχολείο αποτελείται από πέντε θεματικούς κύκλους που περιλαμβάνουν 1 ή 2  διαλέξεις, ως εξής:

Οικουμενικοί και περιφερειακοί μηχανισμοί για την προστασία των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων

Π. Νάσκου.Περράκη: “Διεθνής και Περιφερειακή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων —Το παράδειγμα των Προσφύγων”

 

Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου

  1. D. Rajska: “Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – Δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και δικαίωμα ασύλου”

Ι. Παπαδόπουλος: “Ελευθερία της έκφρασης”

 

Θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Λ.. Παπαδοπούλου: “Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων”

Ε. Αλεξανδροπούλου: “Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη”

 

Απαγόρευση των διακρίσεων με έμφαση στα δικαιώματα των ΛΟΑΤ

Δ. Αναγνωστοπούλου: “Η νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης”

Α. Τρυφωνίδου: “Δικαιώματα των ΛΟΑΤ στην Ευρώπη”

 

Πρόσφυγες, Μειονότητες, Ομάδες, Πολιτιστικά Δικαιώματα

Ν.. Γαϊτενίδης: “Πολιτιστικά δικαιώματα στην Ευρώπη” και “Μειονότητες, αυτόχθονες λαοί και ομάδες: ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτότητα”

Ι. Παπαβασιλείου – Αλεξίου: “Εργαστήριο με θέμα “Διαπολιτισμικές ικανότητες στην παροχή συμβουλών σε  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες”

 

Τα δίδακτρα είναι 250 ευρώ, ενώ οι φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων απολαμβάνουν την ειδική τιμή των 200 ευρώ. Η τιμή περιλαμβάνει: τα δίδακτρα, όλες τις σημειώσεις  (αποστέλλονται μέσω email), το πάρτι υποδοχής, τα διαλείμματα καφέ και το ελαφρύ  γεύμα, τις εξετάσεις και τα πιστοποιητικά. Μείωση 10% χορηγείται για ομάδες 2  συμμετεχόντων.

Το Θερινό Σχολείο θα  παρέχει δύο υποτροφίες υπό τον όρο ότι θα  υπάρχουν τουλάχιστον 20 εγγραφές, και οι αιτούντες θα επιδεικνύουν υψηλό ακαδημαϊκό  ιστορικό και απόδειξη οικονομικής ανικανότητας. Η υποτροφία καλύπτει μόνο τα δίδακτρα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Αυγούστου 2016, μπορείτε να υποβάλετε  αίτηση συμπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης στην αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση  http://afroditi.uom.gr/seminars/  και στη συνέχεια να αποστείλετε το έντυπο στη διεύθυνση danag@uom.gr ή desantonop@gmail.com.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 19 Αυγούστου, ενώ οι αποζημιώσεις  δεν είναι δυνατές, εκτός εάν ακυρωθεί το θερινό σχολείο.

Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το σχετικό φύλλο οδηγιών για περισσότερες  πληροφορίες και να δηλώσετε συμμετοχή!

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  http://afroditi.uom.gr/jmc/?p=2143

 

Για  εγγραφή και  πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθυνθείτε:  danag@uom.gr και desantonop@gmail.com

+30 2310 891 442

+30 6906 762 857

Το πρώτο θερινό σχολείο ξεκίνησε την Πέμπτη 14 Ιουλίου το απόγευμα και ολοκληρώθηκε  την Τρίτη 19 Ιουλίου. Διήρκεσε 40 ώρες με επίκεντρο την προστασία των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων στην Ευρώπη:

  • Διεθνείςμηχανισμοίπροστασίαςτωνανθρωπίνωνδικαιωμάτων(ΔιεθνείςΣυμβάσειςκαιΔιεθνείςΣυμβάσεις),απότην πρώηνΚαθηγήτριαΠ.Νάσκου –Περράκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
  • Ευρωπαϊκήσύμβασηγιαταανθρώπιναδικαιώματα, Δρ.Dagmara          Rajska,  εμπειρογνώμωντουΣυμβουλίουτηςΕυρώπης,ηοποίαθασυζητήσειτοδικαίωμαστη  δίκαιηδίκηκαιτοδικαίωμαασύλου,
  • ΕλευθερίαέκφρασηςαπότονΚαθ.Ι.Παπαδόπουλος(ΠανεπιστήμιοΜακεδονίας),
  • ΠροστασίαπροσωπικώνδεδομένωναπότηνΚαθ.Ε.Αλεξανδρούλου(ΠανεπιστήμιοΜακεδονίας),
  • ΧάρτηςΘεμελιωδών δικαιμωάτωντης από την Καθ.Λ.Παπαδοπούλου  (ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης),
  • ΑπαγόρευσηδιακρίσεωναπότηνΚαθ.Δ.Αναγνωστοπούλου(ΠανεπιστήμιοΜακεδονίας),
  • ταδικαιώματατωνΛΟΑΤαπότηνκαθ.AlinaTryfonidoy(Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ),
  • ΠροστασίατωνμειονοτήτωνκαιτωνπολιτιστικώνδικαιωμάτωναπότονΔρ.ΝίκοΓαϊτενίδη,επικεφαλήςτουΠαρατηρητηρίουΣυνταγματικώνΑξιώντουΚέντρουΑριστείας  JeanMonnet,και
  • ΕργαστήριογιατιςδιαπολιτισμικέςδεξιότητεςτηςΚαθ.Ι.Παπαβασιλείου(ΠανεπιστήμιοΜακεδονίας)

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν και τα δύο θερινά σχολεία της θερινής μας ακαδημίας θα  έχουν συνολική έκπτωση 10%. Επίσης, μπορούμε να σας προσφέρουμε έκπτωση (με τη μορφή υποτροφίας για ομάδες άνω των 5 ατόμων (μία ανά ομάδα των 5 ατόμων, δύο για  ομάδα 10 ατόμων κ.λπ.). Οι ομάδες άνω των 3 ατόμων θα λάβουν έκπτωση 10%. Δεν  καλύπτουμε το κόστος των βίζα, της διαμονής ή της μεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις συνημμένες αφίσες και φυλλάδια ή να επικοινωνήσετε με:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Αναγνωστόπουλου  danag@uom.gr 2310 891 442

ή με την  κ. ΧρυσοθέαΒάσια chrybass@yahoo.com

Αριθμός τηλεφώνου: 00306979348008