Βασικές δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας είναι:

  • Έρευνα σε κρίσιμα ζητήματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
  • Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας για θέματα που αφορούν τον ευρωπαίο πολίτη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Διδασκαλία και εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Οργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
  • Καθιέρωση νέων forum διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
  • Διαμόρφωση ενός Παρατηρητηρίου Συνταγματικών Αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Διάχυση όλων των παραγώγων και αποτελεσμάτων.