Θερινή Ακαδημία, 1-3 Ιουλίου 2017
11/05/2017
Συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης 2017-2018, 23-24 Οκτωβρίου 2017
12/10/2017

Συνέδριο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος και Δια Βίου Μάθηση, 25 Μαΐου 2017

Αίθουσα συνεδρίων, 1ος όροφος

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Έρευνα σε Κρίσιμα Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», οργανώνει, την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, ώρες 9.30-14.00, συνέδριο με θέμα «Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος και Δια Βίου Μάθηση», στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (Εγνατίας 156, 1ος όροφος).  

Το συνέδριο θα αφορά καίρια ζητήματα που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο και τη δια βίου μάθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,

 • η πορεία και οι νέοι στόχοι προς τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο,
 • οι εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • το θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακές προκλήσεις για την αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • η εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην εποχή της δια βίου μάθησης,
 • οι δεξιότητες για τη ζωή με σκοπό την οικοδόμηση αποκεντρωμένων συνεργειών μάθησης για την υποστήριξη των βασικών δεξιοτήτων σε άτομα με χαμηλά προσόντα και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, και
 • η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισηκαι τη δια βίου μάθηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Η κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική περίπτωση.

Για τα παραπάνω ζητήματα θα παρουσιάσουν εισηγήσεις οι παρακάτω καθηγητές από τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Κρήτης:

 • Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Κάτοχος Έδρας Jean Monnet «Πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (μέσω skype)
 • Δημήτριος Σκιαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Θεματικός Συντονιστής του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Σοφία Μπουτσιούκη, Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Βασιλική Καραβάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Γεώργιος Ζαρίφης, Επίκουρος Καθηγητής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής και Διευθυντής Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Αν. Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ), Πανεπιστημίου Κρήτης

 

 

Μετά από κάθε συνεδρία θα ακολουθήσει συζήτηση.

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet.

 

βλ. αναλυτικα:

 

European Educational Area-gr

European Educational Area-gr