Θερινή ακαδημία, Αύγουστος 2016
17/08/2016
Εντυπώσεις
07/12/2016

Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
JEAN MONNET ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ “Η ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ”

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΜΑΙΟ 2017

KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Όσοι φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο praktiki askisi στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 ώρα 16.00.

Οι θέσεις είναι για 2 φοιτητές από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή άλλων συναφών πανεπιστημιακών τμημάτων όπου διδάσκονται μαθήματα διεθνών σχέσεων για να απασχοληθούν σε θέματα όπως“Εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη” και “Από την Κοινή Εξωτερική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης – Επιχειρήσεις της ΕΕ”.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την Παρασκευή  31 Μαρτίου 2017, για όσους δηλώσουν συμμετοχή, από ώρα 17.30 έως 18.15, ανάλογα με τη  σειρά εμφάνισης στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος, Πύργος ΚΖ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί από Δευτέρα 3 Απριλίου μέχρι 3 Ιουνίου 2017 με ενδιάμεσο διάλειμμα μία εβδομάδα για τις διακοπές του Πάσχα και θα είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή που θα επιλεγεί.

Θα περιλαμβάνει εθελοντική απασχόληση του ασκούμενου για 12 ώρες την εβδομάδαπερίπου και συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γ. Βοσκόπουλο, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που είναι θεματικός συντονιστής του ερευνητικού άξονα “Η ΕΕ στο διεθνές σύστημα” του Κέντρου Αριστείας  και την ακαδημαϊκή συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας αναπλ. καθηγήτριας κ. Δ. Αναγνωστοπούλου, του ιδίου τμήματος.

Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας(Proficiency) και η  επιτυχής εξέταση σε μαθήματα διεθνών σχέσεων ευρωπαϊκών θεμάτων. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει
η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται
και με ηλεκτρονικά μέσα και θα περιλαμβάνει παρουσία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για συνεργασία μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Βοσκόπουλο, θεματικό συντονιστή, κατόπιν συνεννόησης.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα και την ακαδημαϊκή συντονίστρια σε σχέση πάντα με τον θεματικό άξονα:

α) έρευνα, προετοιμασία, επιμέλεια και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αριστείας notebook (τετραδίου εργασίας) στα αγγλικά και στα ελληνικά πάνω στα θέματα του θεματικού άξονα

β) διαδικασία απομαγνητοφώνησης εισηγήσεων από τα σχετικά συνέδρια του Κέντρου Αριστείας που έγιναν πέρυσι ή φέτος.

γ) διαδικασία αρχικού proofreading του βιβλίου του Κέντρου Αριστείας στα αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών σε εισηγήσεις.

δ) μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση
μεταφράσεων.
ε) έρευνα σε βάσεις δεδομένων, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας, νομολογίας και νομοθεσίας.

στ) απλό μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας στο youtube.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, εφόσον διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και συστατική επιστολή για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την ικανότητα στη χρήση της αγγλικής γλώσσας γενικά και ορολογίας ειδικότερα και θα αποκτήσουν εμπειρία στην ερευνητική εργασία και στην έκδοση notebooks, συλλογών και
βιβλίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα notebooks βλ. πεπραγμένα της Έδρας Jean Monnet βλ. ιστοσελίδα http://afroditi.uom.gr/jmc/

Για όσα έχει δημοσιεύσει μέχρι τώρα το Κέντρο
Αριστείας βλ. https://jmcexcellence.uom.gr/%CF%83%CF%84%CF%8C%CF
%87%CE%BF%CE%B9/  
και
https://jmcexcellence.uom.gr/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE
%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%
CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/