Συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης 2017-2018, 23-24 Οκτωβρίου 2017
12/10/2017
Ημερίδα στην Αθήνα για τη Νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ
02/11/2017

Πρακτική άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
JEAN MONNET ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΙΟ 2018
KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Όσοι φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο praktiki askisi στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2017.

Οι θέσεις είναι για 6 ή 8 φοιτητές από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 4 φοιτητές από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ, ή τη Νομική Σχολή ΔΠΘ, 1 από το Τμήμα Δημοσιογραφίας ΑΠΘ και 1 από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν την Πέμπτη 9.11.2017, στις 15.00 ανάλογα με τη σειρά εμφάνισης στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος, Πύργος ΚΖ, ΠΑΜΑΚ. Απαραίτητο προσόν είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, για την οποία θα γίνει άτυπη γραπτή εξέταση με τη μετάφραση μίας παράγραφου από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα στις 15.00 και στις 16.00 μμ. Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:
Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί από Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 μέχρι 25 Μαΐου 2018 με ενδιάμεσα διαλείμματα για τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και για την εξεταστική Ιανουαρίου. Η άσκηση θα είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή που θα επιλεγεί. Θα περιλαμβάνει απασχόληση του ασκούμενου για 12 ώρες την εβδομάδα περίπου. Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency) και η επιτυχής εξέταση σε μαθήματα ευρωπαϊκού δικαίου ή ευρωπαϊκών θεμάτων. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα και θα περιλαμβάνει παρουσία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για συνεργασία μαζί με την κάτοχο της Έδρας Jean Monnet και τους θεματικούς συντονιστές του Κέντρου Αριστείας,
κατόπιν συνεννόησης.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα ή όλα τα ακόλουθα αντικείμενα, κατά την επιλογή του κάθε ασκούμενου μετά από συνεννόηση του επιβλέποντα:

α) έρευνα, προετοιμασία, επιμέλεια και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αριστείας notebooks (τετραδίων εργασίας) στα αγγλικά και στα ελληνικά πάνω σε ένα από τα παρακάτω θέματα του Κέντρου Αριστείας:
1) Διατλαντικές/Θεσμικές Αμυντικές Προκλήσεις στην ΕΕ, ΝΑΤΟ, Ηνωμένα Έθνη και ΟΑΣΕ, με συντονιστή τον αν. καθηγητή κ. Βοσκόπουλο
2) Ρύθμιση και εποπτεία των Οίκων Αξιολογησης Πιστοληπτικής Ικανότητας με συντονιστή τον αν. καθηγητή κ. Παπαδόπουλο
3) Προκλήσεις για ξένες άμεσες επενδύσεις στην ΕΕ και συγκρίσεις με τις ΗΠΑ και την Ρωσία, με συντονιστή τον καθηγητή κ. Νίκα.
4) Ισότητα και κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ με συντονίστρια την αν. καθηγήτρια κ. Λ. Παπαδοπούλου (Νομική ΑΠΘ).
5) Πολιτική νεολαίας, Εγγύηση Νεολαίας και εργασία στην ΕΕ με συντονιστή τον κ. Σκιαδά.
β) έρευνα, προετοιμασία, επιμέλεια και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  παρατηρητηρίου Συνταγματικών Αξιών του Κέντρου Αριστείας συλλογών νομολογίας και νομοθεσίας στην Ελλάδα, στην ΕΕ και στα κράτη μέλη, στα αγγλικά και στα ελληνικά για τις συνταγματικές αξίες της ΕΕ (αξιοπρέπεια, ισότητα, δημοκρατία, ελευθερία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα).
γ) προώθηση των εκδηλώσεων του Κέντρου Αριστείας και κάλυψη ειδησεογραφίας.
δ) υποστήριξη στη διαχείριση της ιστοσελίδας του Κέντρου Αριστείας
ε) Διοικητική στήριξη των συνεδρίων του Κέντρου Αριστείας πάνω στα παραπάνω θέματα καθώς και του Παρατηρητηρίου Συνταγματικών Αξιών.
στ) διαδικασία απομαγνητοφώνησης εισηγήσεων από συνέδρια του Κέντρου Αριστείας που έγιναν πέρυσι ή θα γίνουν φέτος.
ζ) διαδικασία αρχικού proofreading των βιβλίων του Κέντρου Αριστείας στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών σε εισηγήσεις που έχουν ως θέμα την εμβάθυνση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στα Ευρωπαϊκά θέματα.
η) μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση μεταφράσεων.
θ) έρευνα σε βάσεις δεδομένων, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας, νομολογίας και νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ευρωπαϊκούς θεσμούς και ευρωπαϊκές πολιτικές.
ι) απλό μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας στο youtube.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, εφόσον διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και συστατική επιστολή για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την ικανότητα στη χρήση της αγγλικής γλώσσας γενικά και ορολογίας ειδικότερα και θα αποκτήσουν εμπειρία στην ερευνητική εργασία και στην έκδοση notebooks, συλλογών και βιβλίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πεπραγμένα της Έδρας Jean Monnet βλ. ιστοσελίδα http://afroditi.uom.gr/jmc/.
Για όσα έχει δημοσιεύσει μέχρι τώρα το Κέντρο Αριστείας βλ.

Στόχοι


και

Βασικές δραστηριότητες