Διεθνές συνέδριο “Η απαγόρευση διακρίσεων στην πράξη”, ΕΒΕΘ 3-4 Μαρτίου 2017
28/02/2017
Συνέδριο “Η Ενίσχυση των Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων Πολιτών”, 27 Απριλίου 2017
26/04/2017

Θερινή Ακαδημία “Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη με έμφαση στα Δικαιώματα των Προσφύγων”, 2017

Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη με έμφαση στα δικαιώματα των προσφύγων

  • Η Θερινή Ακαδημία διαρκεί 40 ώρες με επίκεντρο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, και έμφαση στα δικαιώματα των προσφύγων:
  • Διεθνείς μηχανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έμφαση στους πρόσφυγες (Διεθνείς Συμβάσεις και Διεθνή Σύμφωνα), που διδάσκεται από την πρώην Καθηγήτρια Νάσκου-Περράκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα)
  • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Δρ.Dagmara Rajska, εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία θα συζητήσει το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη και το δικαίωμα ασύλου (Πολωνία)
  • Ελευθερία έκφρασης από τον καθ. Ι. Παπαδόπουλο (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας),
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων από την Καθ. Ε. Αλεξανδροπούλου (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας),
  • Χάρτης των Θεμελιωδών δικαιωάτων της ΕΕ από την Καθ. Λ. Παπαδοπούλου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα),
  • Απαγόρευση διακρίσεων απότηνΚαθ.Δ.Αναγνωστοπούλου(ΠανεπιστήμιοΜακεδονίας, Ελλάδα)
  • ΤαδικαιώματατωνLGBTαπότηνκαθ.AlinaTryfonidou(Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ,ΗΒ),
  • ΠροστασίατωνμειονοτήτωνκαιτωνπολιτιστικώνδικαιωμάτωναπότονΔρ.ΝίκοΓαϊτενίδη,επικεφαλήςτουΠαρατηρητηρίουΣυνταγματικώνΑξιώντουΚέντρουΑριστείαςJeanMonnet
  • ΕργαστήριογιατιςδιαπολιτισμικέςδεξιότητεςτηςΚαθ.Ι.Παπαβασιλείου(ΠανεπιστήμιοΜακεδονίας)

Συντονίστρια  προγράμματος

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Δρ. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Ακαδημαϊκή  Συντονίστρια του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet και Διευθύντρια   της Έδρας UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ομάδα-στόχος

Πανεπιστημιακοί φοιτητές, δικηγόροι, δικαστές, πολιτικοί επιστήμονες,  διδάσκοντες, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες που ασχολούνται με πρόσφυγες  και  μετανάστες.

 

 

Στόχος κύκλου μαθημάτων

α) Ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από διεθνείς συμβάσεις και σύμφωνα, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση  των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με έμφαση στα δικαιώματα των προσφύγων, τα πολιτιστικά δικαιώματα και τις  διαπολιτισμικές δεξιότητες, β) σπουδές σε διεθνές περιβάλλον και γ)  συνδυασμός του θερινού σχολείου με τα πρωινά ταξίδια στην Αρχαία και Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.

 

Πληροφορίες πιστωτικών μονάδων

3 ECTS

Μετά από εξέταση πολλαπλής επιλογής, θα χορηγηθεί πιστοποιητικό για 3  εξωσχολικά ECTS

Πληροφορίες χρέωσης

190€: Για φοιτητές πανεπιστημίων έως τις 25 Μαΐου 2017. Μετά την  ημερομηνία αυτή, τα δίδακτρα είναι 240€. Μείωση κατά 10% για κάθε εγγραφή 2  συμμετεχόντων σε ομαδική εγγραφή και 20% για 3 συμμετέχοντες. Οι  κοινωνικές εκδηλώσεις πληρώνονται ξεχωριστά. Ειδικές εκπτώσεις στα ξενοδοχεία  της Θεσσαλονίκης. Συνδρομή για τις εκδρομές στη Χαλκιδική και στα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος  και Αλόννησος.

250€: Για επαγγελματίες ή άλλους συμμετέχοντες που δεν είναι  φοιτητές πανεπιστημίου μέχρι τις 25 Μαΐου 2017 μετά την ημερομηνία αυτή, τα  δίδακτρα είναι 280 ευρώ

Τα δίδακτρα καλύπτουν

・Όλες τις σημειώσεις ακροατηρίου (αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου)

・ ελαφρύ γεύμα

・ Εξέταση

・ Πιστοποιητικά.

 

Μειώσεις κατά 10% για τα δίδακτρα χορηγούνται για ομάδες 2 συμμετεχόντων, κατά 20% για 3 συμμετέχοντες.

Ειδικές εκπτώσεις στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Βοήθεια για εκδρομές και  ταξίδια στη Χαλκιδική στα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος.

Υποτροφίες

Το Θερινό Σχολείο θα είναι σε θέση να παρέχει δύο υποτροφίες υπό τον όρο ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 20 εγγραφές, και οι αιτούντες θα επιδεικνύουν υψηλό  ακαδημαϊκό ιστορικό και απόδειξη οικονομικής ανικανότητας. Η υποτροφία  καλύπτει μόνο τα δίδακτρα.