Δημόσια ακρόαση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το εταιρικό δίκαιο την ψηφιοποίηση και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς
05/09/2018
Δίμηνη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του κέντρου αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
31/03/2019

Δωρεάν σεμινάριο 28 ωρών “Ρητορική μίσους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη”

Ξεκινά το σεμινάριο 28 ωρών  «Ρητορική μίσους στην Ελλάδα και την Ευρώπη» την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, ώρα 16.00-21.00 στη Θεσσαλονίκη.

Το σεμινάριο θα συνεχίσει την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, ώρα 16:00-21:00, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου ώρα 15:00-21:00, το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, ώρα 15:00-20:00 και θα τελειώσει την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, ώρα 16:00-22.00.

Το σεμινάριο αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Έρευνα στα Κρίσιμα Ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet «Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία(ες)» της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στις 7 μμ. το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τη δίωρη διάλεξη της κοσμήτορα της Νομικής Σχολής καθηγήτριας κ. Ελισαβέτ Συμεωνίδου-Καστανίδου για την ποινική αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.

Διδάσκουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κκ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Νικόλαος Ζάικος, Ρεβέκκα Παιδή και Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, η αν. καθηγήτρια Νομικής Θεσσαλονίκης κ. Λίνα Παπαδοπούλου, οι διδάκτορες Αθηνά Γιαννακούλα (ΔΝ, ΑΠΘ), και Νικόλαος Γαϊτενίδης (ΠΑΜΑΚ) καθώς και η υποψήφια διδάκτορας Χρυσοθέα Μπασιά (ΠΑΜΑΚ).

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι σχετικές διατάξεις της ΕΣΔΑ και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι εκθέσεις των οργάνων των διεθνών συμβάσεων και συμφώνων (CERD, ICCPR), η ενωσιακή και η ελληνική νομοθεσία καθώς και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν μέχρι 50 άτομα. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων απαιτείται προεγγραφή. Απουσίες μπορούν να γίνουν μέχρι 8 ώρες.

Το σεμινάριο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση Jean Monnet.

 

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ