Δωρεάν σεμινάριο 28 ωρών “Ρητορική μίσους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη”
25/11/2018
Θερινό σεμινάριο “Προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες”
30 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2019
25/06/2019

Δίμηνη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του κέντρου αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΑΠΟ 5  Απριλίου ως 30 Μαΐου 2019 KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet πρόκειται να εκδώσει 4 τόμους στην αγγλική και έναν τόμο στην ελληνική που θα περιέχουν τα πρακτικά των 15 συνεδρίων του και τα ερευνητικά του αποτελέσματα. Οι τόμοι αφορούν:

α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνές σύστημα (Ασφάλεια, Ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Θεσμικές αμυντικές προκλήσεις)

β) Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση (Δημοσιονομική Ένωση, Τραπεζική Ένωση, Οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής Ικανότητας),

γ) Ανάπτυξη της ΕΕ (ΜΜΕ, Σχέδιο επενδύσεων Juncker, άμεσες ξένες επενδύσεις),

δ) Ευρωπαϊκές συνταγματικές αξίες (ρατσισμός, υπηκοότητα, ισότητα και κοινωνικός αποκλεισμός) (κυρίως στην ελληνική γλώσσα) και

ε) Έρευνα και Εκπαίδευση στην ΕΕ (Εμπόδια στην Έρευνα και στους ερευνητές, δια βίου μάθηση, πολιτική νεολαίας).

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να βοηθήσουν στη διόρθωση των υποσημειώσεων και στη διόρθωση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο praktiki askisi Jean Monnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο, εάν υπάρχει, ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, στις 13.00 πμ.

Οι θέσεις είναι για 5 τουλάχιστον φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ιδίως Τμήματα Νομικής και Αγγλικής Φιλολογίας), ή άλλα Πανεπιστήμια, που γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα (επίπεδο Proficiency).

Η πρακτική δοκιμασία (μετάφραση από την ελληνική στην αγγλική) και η συνέντευξη θα γίνουν την Παρασκευή 5 Απριλίου στις 13.30 στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος, Πύργος ΚΖ, ΠΑΜΑΚ.

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί 2 μήνες περίπου από 5 Απριλίου έως 30 Μαίου 2019  και είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή (π.χ. απουσία λόγω MUN, ή εξετάσεις σε ξένη γλώσσα). Υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών. Η εθελοντική απασχόληση είναι 12 ώρες την εβδομάδα.

Σε  περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς αμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώ θα περιλαμβάνει παρουσία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) την υποστήριξη των επιμελητών της έκδοσης στη γλωσσική επιμέλεια κειμένων στην αγγλική γλώσσα ή/και

β) την απομαγνητοφώνηση (μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά) και  διόρθωση κειμένων  στην αγγλική γλώσσα ή/και

γ) τη διαδικασία proof reading, δηλαδή ανάγνωση και  διόρθωση στο δοκίμιο των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών και ομοιομορφία των υποσημειώσεων.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, εφόσον διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό στην αγγλική γλώσσα για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα  βελτιώσουν την αγγλική ορολογία και θα αποκτήσουν  εμπειρία στη δημοσίευση γραπτών κειμένων. Για περισσότερες πληροφορίες για όσα έχει οργανώσει το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet βλ. ιστοσελίδα jmcexcellence.uom.gr

 

Δέσποινα Αναγνωστοπούλου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Κέντρου Αριστείας Jean Monnet

ΔΕΣ/ΠΑΜΑΚ